Category: Cơ Bản

capbac 0

Cấp bậc phân loại trong côn trùng

Hệ thống cấp bậc phân loại khoa học được nhà thực vật học, động vật học và bác sĩ người Thụy Điển Carolus Linnaeus (1707-1778) đề xuất khởi xướng cách đây hơn 300 năm. Hệ thống...