Category: Thư Viện

Thư viện Bọ cánh cứng

staphylinidae1-XL 1

Staphylinidae: Họ cánh cộc

Họ: Staphylinidae Siêu Họ: Staphylinoidea Bộ: Coleoptera Tên tiếng Anh: Rove Beetle Tên tiếng Việt: Kiến ba khoang, kiến kim… Họ Cánh cộc có tên tiếng Anh là Rove beetle. Cái tên Cánh cộc...

Bổ Củi. Ảnh: Đỗ Thành Công 0

Elateridae: Họ bổ củi

Họ: Cicindelidae Siêu Họ: Elateroidea Bộ: Coleoptera Tên tiếng Anh: Click Beetle Tên tiếng Việt: Bổ củi (Bửa củi), Bần bật Họ Bổ Củi có tên tiếng Anh là Click Beetle, tên này bắt...

Calochroa sp. Ảnh: Nguyễn Ngọc Lâm 0

Cicindelidae: Họ Hổ trùng

Họ: Cicindelidae Siêu Họ: Caraboidea Phân Bộ: Adephaga Tên tiếng Anh: Tiger beetles Tên tiếng Việt: Bọ Hổ, Hổ trùng Trước hết cần phải khẳng định rằng, Họ Hổ trùng (Cicindelidae) và Họ chân...

Carabus Apotomopterus davidis davidis 7734 0

Carabidae: Họ chân chạy

Họ: Carabidae Siêu Họ: Caraboidea Phân Bộ: Adephaga Tên tiếng Anh: Ground beetle Tên tiếng Việt: Bọ chân chạy, Bọ đất… Họ chân chạy Carabidae gồm hơn 40.000 loài được phát hiện trên toàn...

kien_su_tu 0

Kiến sư tử – Antlion

Bộ: Neuroptera (Cánh Gân) Phân bộ: Myrmeleontiformia Siêu Họ: Myrmeleontoidea Họ: Myrmeleontidae Tên tiếng Anh: Antlion Tên tiếng Việt: Kiến sư tử, con Cúc, bọ nguệch ngoạc… Nếu nhìn vào hình thì rất nhiều...

Cyclommatus metaliffer 0

Cyclommatus metallifer

Tên khoa học: Cyclommatus metallifer (Boisduval, 1835) Họ: Kẹp kìm (Lucanidae) Giống: Cyclommatus Thỉnh thoảng còn được gọi là Indonesia stag beetle, vì loài này khá phổ biến ở đất nước vạn đảo. Con...

Cyclommatus strigiceps 0

Cyclommatus strigiceps

Tên khoa học: Cyclommatus strigiceps Westwood, 1848 Họ Kẹp kìm (Lucanidae) Giống Cyclommatus Con đực kích thước khoảng 21 – 38mm, con cái 16 – 20mm Cơ thể màu đỏ nâu hoặc đỏ vàng,...

pgi 0

Prosopocoilus giraffa giraffa

Tên khoa học: Prosopocoilus giraffa giraffa (Oliver, 1789) Thỉnh thoảng còn được gọi bằng tên: Prosopocoilus (Cladognathus) giraffa giraffa (Oliver, 1789) hay Cladognathus giraffa Gemminger & Harold, 1868. (Trong đó Prosopocoilus là tên Giống;...