Category: Tin Tức

Kiến ba khoang đang tấn công một con rầy. Nguồn: nbair.res.in 0

Xin đừng thù ghét Kiến ba khoang!

Cách đây vài năm, trong một dịp về miền Tây tham quan mô hình trồng cây ăn trái của một người bạn. Tôi vô tình tìm thấy một loài côn trùng nhỏ bé ở...

lacewing_egg 0

Sự thật về hoa Ưu Đàm

Hẳn nhiều người trong chúng ta đã nhìn qua “vật này”. Có người gọi nó là Hoa ưu đàm (một loài hoa trong truyền thuyết Phật giáo, tương truyền 3000 năm mới nở một...

staphylinidae1-XL 1

Staphylinidae: Họ cánh cộc

Họ: Staphylinidae Siêu Họ: Staphylinoidea Bộ: Coleoptera Tên tiếng Anh: Rove Beetle Tên tiếng Việt: Kiến ba khoang, kiến kim… Họ Cánh cộc có tên tiếng Anh là Rove beetle. Cái tên Cánh cộc...

Bổ Củi. Ảnh: Đỗ Thành Công 0

Elateridae: Họ bổ củi

Họ: Cicindelidae Siêu Họ: Elateroidea Bộ: Coleoptera Tên tiếng Anh: Click Beetle Tên tiếng Việt: Bổ củi (Bửa củi), Bần bật Họ Bổ Củi có tên tiếng Anh là Click Beetle, tên này bắt...

Calochroa sp. Ảnh: Nguyễn Ngọc Lâm 0

Cicindelidae: Họ Hổ trùng

Họ: Cicindelidae Siêu Họ: Caraboidea Phân Bộ: Adephaga Tên tiếng Anh: Tiger beetles Tên tiếng Việt: Bọ Hổ, Hổ trùng Trước hết cần phải khẳng định rằng, Họ Hổ trùng (Cicindelidae) và Họ chân...

Carabus Apotomopterus davidis davidis 7734 0

Carabidae: Họ chân chạy

Họ: Carabidae Siêu Họ: Caraboidea Phân Bộ: Adephaga Tên tiếng Anh: Ground beetle Tên tiếng Việt: Bọ chân chạy, Bọ đất… Họ chân chạy Carabidae gồm hơn 40.000 loài được phát hiện trên toàn...