Điều khoản sử dụng

Các thông tin và hình ảnh trên website bocanhcung.vn đều được ghi rõ tên tác giả (hoặc nguồn gốc tham khảo) và chú thích rõ ràng.

Bạn có thể sử dụng các thông tin trong bài viết của website với mục đích nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên cho cộng đồng hoặc chia sẻ phi lợi nhuận, tuy nhiên cần ghi rõ nguồn gốc đầy đủ.

Riêng các hình ảnh của các tác giả, bạn có thể liên hệ trực tiếp với tác giả hoặc thông qua bocanhcungvn@gmail.com để có được sự đồng ý của họ.

Comments

comments

You may also like...