Dạo ny mn nui b st,nn hỏi ngừ quen trn zalo mua m anh đ of mất tiu.Hiện tại mnh cần mua kỳ đ hoặc rắn nước,ngoi ra cần mua kỳ tm baby zm thằng bạn v thằng em.Nếu c ai bn gi mềm,ship lun th cảm ơn nha m nếu ship free th tốt qu.