Ghi chú Nguyên văn của Kabuto2000 Xem bài viết
cũng v́ đam mê bọ cánh cứng thôi,cố gắng để có những loài mới nha
thế cho gideon nam xilotruper giao phối với bọ ba sừng th́ có ra loai mới được không hả bạn