Bọ Cánh Cứng Việt Nam

capbac 0

Cấp bậc phân loại trong côn trùng

Hệ thống cấp bậc phân loại khoa học được nhà thực vật học, động vật học và bác sĩ người Thụy Điển Carolus Linnaeus (1707-1778) đề xuất khởi xướng cách đây hơn 300 năm. Hệ thống...

nhen_nhay 1

Lời nói đầu

Côn trùng là một nhóm động vật đa dạng nhất hành tinh, gắn liền với sự phát triển của trái đất từ thuở sơ khai, đại diện cho 90% dạng sống của các loài...

kien_su_tu 0

Kiến sư tử – Antlion

Bộ: Neuroptera (Cánh Gân) Phân bộ: Myrmeleontiformia Siêu Họ: Myrmeleontoidea Họ: Myrmeleontidae Tên tiếng Anh: Antlion Tên tiếng Việt: Kiến sư tử, con Cúc, bọ nguệch ngoạc… Nếu nhìn vào hình thì rất nhiều...

Ảnh: Nguyễn Quang Thái 0

Câu số 9 Beetles got Talent

Câu hỏi số 9: Phát biểu nào sau đây đúng về vòng đời bọ cánh cứng a. Vòng đời gồm 5 giai đoạn: Trứng, ấu trùng, kén giả, nhộng, trưởng thành b. Bọ cánh...

Ảnh: Liem Kg 0

Câu hỏi 8 Beetles got Talent

Câu hỏi số 8: Theo bạn đây là chân của loài bọ cánh cứng nào? Trả lời tại đây: http://bocanhcung.vn/forum/bv/1322-Event-Tim-kiem-tai-nang-Bo-canh-cung-Beetles-got-Talent-Lan-2.html Hướng dẫn tham gia sự kiện, xem tại đây Comments comments

Titanus-giganteus-the-face-view-Flickr-Fotosharing-Mozilla-Firefox_2012-03-31_23-14-34 0

Câu hỏi 7 Beetles got Talent

Câu hỏi số 7: Đây là chân của loài bọ cánh cứng thuộc Họ nào? Trả lời tại đây: http://bocanhcung.vn/forum/bv/1322-Event-Tim-kiem-tai-nang-Bo-canh-cung-Beetles-got-Talent-Lan-2.html Hướng dẫn tham gia sự kiện, xem tại đây Comments comments