Bọ Cánh Cứng Việt Nam

pgi 0

Prosopocoilus giraffa giraffa

Tên khoa học: Prosopocoilus giraffa giraffa (Oliver, 1789) Thỉnh thoảng còn được gọi bằng tên: Prosopocoilus (Cladognathus) giraffa giraffa (Oliver, 1789) hay Cladognathus giraffa Gemminger & Harold, 1868. (Trong đó Prosopocoilus là tên Giống;...