Bọ Cánh Cứng Việt Nam

Odontolabis _siva_female 1

Odontolabis siva siva

Tên khoa học: Odontolabis siva siva (Hope & Westwood, 1845) Family: Lucanidae (Họ: Kẹp kìm) Genus: Odontolabis (Giống Odontolabis) Con đực có kích thước 47 – 90mm, con cái 46 – 53mm. Con đực...